Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Mała książka- wielki człowiek - dyplom

Utworzono dnia 23.05.2024

Kolejny dyplom w ramach pro­gramu „Mała książka – wielki czło­wiek” otrzy­mał nasz czy­tel­nik Jan...

czytaj dalej na temat: Mała książka- wielki człowiek - dyplom

Czerwiec- biblioteka czynna w wybrane soboty

Utworzono dnia 23.05.2024

W czerwcu biblio­teka będzie czynna w soboty:
8 czerwca,
22 czerwca
w godzi­nach 9.00–13.00. Zapra­szamy

czytaj dalej na temat: Czerwiec- biblioteka czynna w wybrane soboty

Biblioteka nieczynna 31 maja (piątek)

Utworzono dnia 23.05.2024

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że w dniu 31 maja 2024 r. (piątek) biblio­teka będzie nie­czynna. Za utrud­nie­nia prze­pra­szamy

Spotkanie z przedszkolakami

Utworzono dnia 23.05.2024

23 maja kolejna grupa przed­szko­la­ków ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Szadku odwie­dziła naszą biblio­tekę. Był teatrzyk „Kró­lewna Śnieżka i kra­sno­ludki- bajka o uza­leż­nie­niach” oraz dys­ku­sja na temat uza­leż­nień...

czytaj dalej na temat: Spotkanie z przedszkolakami

Spotkanie z przedszkolakami

Utworzono dnia 22.05.2024

22 maja przed­szko­laki ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Szadku obej­rzały teatrzyk pt.: „Kró­lewna Śnieżka i kra­sno­ludki- bajka o uza­leż­nie­niach” oraz wzięły udział w dys­ku­sji na temat wpływu uza­leż­nień na nasze...

czytaj dalej na temat: Spotkanie z przedszkolakami

Spotkanie z przedszkolakami

Utworzono dnia 21.05.2024

21 maja gośćmi szad­kow­skiej biblio­teki były przed­szko­laki z Publicz­nego Przed­szkola w Szadku. Dzieci obej­rzały teatrzyk pt.: „Kró­lewna Śnieżka i kra­sno­ludki- bajka o uza­leż­nie­niach” oraz wzięły udział w dys­ku­sji...

czytaj dalej na temat: Spotkanie z przedszkolakami

Rozdanie nagród

Utworzono dnia 20.05.2024

10 maja uczniowie Szkoły Pod­sta­wo­wej w Pru­si­no­wi­cach otrzy­mali nagrody za udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym „Uży­wek nie biorę, odma­wiam w samą porę”. Dzię­ku­jemy...

czytaj dalej na temat: Rozdanie nagród

Dary czytelników

Utworzono dnia 16.05.2024

Dary od naszych wspaniałych czytelników. Za wszystkie książki bardzo...

czytaj dalej na temat: Dary czytelników

Mała książka- wielki człowiek - dyplom

Utworzono dnia 13.05.2024

Dyplom w ramach pro­gramu „Mała książka – wielki czło­wiek” otrzy­mała nasza czy­tel­niczka Nel...

czytaj dalej na temat: Mała książka- wielki człowiek - dyplom

Nowe książki

Utworzono dnia 09.05.2024

 Nowości w naszej bibliotece...

czytaj dalej na temat: Nowe książki

Mała książka- wielki człowiek - dyplom

Utworzono dnia 08.05.2024

Dyplom w ramach pro­gramu „Mała książka – wielki czło­wiek” otrzy­mała nasza czy­tel­niczka Nikola. Gra­tu­lu­jemy...

czytaj dalej na temat: Mała książka- wielki człowiek - dyplom

Nowości

Utworzono dnia 08.05.2024

Ser­decz­nie dzię­ku­jemy naszym spon­so­rom – fir­mie Fhu Bana­sik oraz Krzysz­to­fowi Molen­dzie za zakup nowych ksią­żek, które wzbo­gacą...

czytaj dalej na temat: Nowości

Dary czytelników

Utworzono dnia 08.05.2024
Dary od naszych wspa­nia­łych czy­tel­ni­ków. Za wszyst­kie książki bar­dzo dzię­ku­jemy.

Wię­cej ksią­żek dostęp­nych w naszej biblio­tece na:...

czytaj dalej na temat: Dary czytelników

Mała książka- wielki człowiek - dyplom

Utworzono dnia 29.04.2024

Dyplom w ramach pro­gramu „Mała książka – wielki czło­wiek” otrzy­mała nasza czy­tel­niczka Konstancja. Gra­tu­lu­jemy...

czytaj dalej na temat: Mała książka- wielki człowiek - dyplom

Godziny otwarcia

Poniedziałek 900-1700
Wtorek 900-1700
Środa 900-1700
Czwartek 900-1700
Piątek 900-1700

 

Sobota
(wybrane soboty)

11 maja
9.00- 13.00

18 maja
9.00- 13.00

25 maja
9.00- 13.00

8 czerwca
9.00- 13.00

22 czerwca
9.00- 13.00
 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 3

W poprzednim tygodniu: 74

W tym miesiącu: 209

W poprzednim miesiącu: 322

Wszystkich: 15654