Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Nowe książki

Utworzono dnia 09.05.2024

 Nowości w naszej bibliotece...

czytaj dalej na temat: Nowe książki

Mała książka- wielki człowiek - dyplom

Utworzono dnia 08.05.2024

Dyplom w ramach pro­gramu „Mała książka – wielki czło­wiek” otrzy­mała nasza czy­tel­niczka Nikola. Gra­tu­lu­jemy...

czytaj dalej na temat: Mała książka- wielki człowiek - dyplom

Nowości

Utworzono dnia 08.05.2024

Ser­decz­nie dzię­ku­jemy naszym spon­so­rom – fir­mie Fhu Bana­sik oraz Krzysz­to­fowi Molen­dzie za zakup nowych ksią­żek, które wzbo­gacą...

czytaj dalej na temat: Nowości

Dary czytelników

Utworzono dnia 08.05.2024
Dary od naszych wspa­nia­łych czy­tel­ni­ków. Za wszyst­kie książki bar­dzo dzię­ku­jemy.

Wię­cej ksią­żek dostęp­nych w naszej biblio­tece na:...

czytaj dalej na temat: Dary czytelników

Mała książka- wielki człowiek - dyplom

Utworzono dnia 29.04.2024

Dyplom w ramach pro­gramu „Mała książka – wielki czło­wiek” otrzy­mała nasza czy­tel­niczka Konstancja. Gra­tu­lu­jemy...

czytaj dalej na temat: Mała książka- wielki człowiek - dyplom

Biblioteka nieczynna 2 maja (czwartek)

Utworzono dnia 27.04.2024

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że w dniu 2 maja 2024 r. (czwartek) biblio­teka będzie nie­czynna. Za utrud­nie­nia prze­pra­szamy

Maj- biblioteka czynna w wybrane soboty

Utworzono dnia 27.04.2024

W maju biblio­teka będzie czynna w soboty:
11 maja,
18 maja,
25 maja w godzi­nach 9.00–13.00...

 

czytaj dalej na temat: Maj- biblioteka czynna w wybrane soboty

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Używek nie biorę, odmawiam w samą porę".

Utworzono dnia 25.04.2024

25 kwiet­nia odbyło się roz­strzy­gnię­cie kon­kursu pla­stycz­nego „Uży­wek nie biorę, odma­wiam w samą porę”. Spo­śród dostar­czo­nych prac komi­sja w skła­dzie: – Anna Sowiń­ska –...

czytaj dalej na temat: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Używek nie biorę, odmawiam w samą porę".

25 kwietnia biblioteka czynna do godziny 16.00

Utworzono dnia 25.04.2024

W dniu 25 kwiet­nia (czwar­tek) biblio­teka czynna do godziny 16.00...

czytaj dalej na temat: 25 kwietnia biblioteka czynna do godziny 16.00

Dary przekazane przez Miejską Bibliotekę Publiczna w Łodzi-Filia nr 4.

Utworzono dnia 15.04.2024

Kolejny zestaw ksią­żek, które otrzy­ma­li­śmy w darze od Miej­skiej Biblio­teki Publicz­nej w Łodzi - Filia nr 4. Tym razem naszą biblio­tekę zasilą głów­nie bio­gra­fie sław­nych ludzi...

czytaj dalej na temat: Dary przekazane przez Miejską Bibliotekę Publiczna w Łodzi-Filia nr 4.

Godziny otwarcia

Poniedziałek 900-1700
Wtorek 900-1700
Środa 900-1700
Czwartek 900-1700
Piątek 900-1700

 

Sobota
(wybrane soboty)

8 czerwca
9.00- 13.00

22 czerwca
9.00- 13.00
 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 23

W poprzednim tygodniu: 60

W tym miesiącu: 100

W poprzednim miesiącu: 238

Wszystkich: 15783