Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Legimi

Jeste­śmy w gro­nie biblio­tek ofe­ru­ją­cych swoim czy­tel­ni­kom dostęp do sze­ro­kiej oferty e-booków i audio­bo­oków na plat­for­mie Legimi.

1. Aby uzy­skać kod dostępu do zasobu Legimi musisz posia­dać ważną kartę biblio­teczną Miej­skiej i Gmin­nej Biblio­teki Publicz­nej w Szadku.
2. Przyjdź do biblio­teki i odbierz dar­mowy kod dostępu.
3. Pamię­taj! Kod musi być akty­wo­wany w mie­siącu, w któ­rym został pobrany, w prze­ciw­nym razie wygasa.
4. Liczba kodów jest ogra­ni­czona.
5. Załóż konto w ser­wi­sie Legimi, na stro­nie: https://www.legimi.pl/lodzkie/ i podaj kod dostępu.

Apli­ka­cja Legimi dostępna jest na wszyst­kich urzą­dze­niach prze­no­śnych (tablety, e-czyt­niki, smart­fony) i wszyst­kich sys­te­mach ope­ra­cyj­nych (iOS, Android, Win­dows).

Godziny otwarcia

Poniedziałek 900-1700
Wtorek 900-1700
Środa 900-1700
Czwartek 900-1700
Piątek 900-1700

 

Sobota
(wybrane soboty)

8 czerwca
9.00- 13.00

22 czerwca
9.00- 13.00
 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny